NaKuHel/Semsvannet Geopark

 

Guide til geologien i Asker – Geotur nr. 1

Layout og trykking av turguide.

Omfang: 2 sider 45x45 cm falset til 115x225 mm

Opplag: 1000

 

Innsiden av guiden.

 

Tilbake til referanseoversikt