Rica Hotels

 

Utsendelser av markedsmateriell til alle hotellene i Norge og Sverige.  Adresserte konvolutter med sjokolade og kort til potensielle arrangører av seminarer m.m

 

 

Tilbake til referanselisten