Diverse trykkeoppdrag for Saga Hotel & Apartments, Oslo

 

Oppgave

Comitas Kommunikasjon trykker markedsmateriell for Saga Hotel & Apartments. 
Noe er rene trykkeoppdrag, andre inkluderer design.

 

Roll-up (også design)

Notatblokk

Bordrytter

Informasjon til gjester, 15 s.

4-siders folder

Konvolutter