Star Tour DM

 

Oppgave

Trykking og distribusjon av DM for Star Tour

Omfang: 16 sider

Opplag: 54.000

 

Et oppslag fra DM-en september 2014.

 

Tilbake til referanseoversikt