Annonser for Tornerose

 

Oppgave

Produksjon av ulike annonser for sengetøybutikkene Tornerose.

 

 

Diverse annonser 2008-2014

 

Tilbake til referanseoversikt