Veidekke Magasin

 

Oppgave

Layout, ombrekking og trykking av kundeavis for entreprenørselskapet Veidekke.

I tillegg adresserte utsendelser til alle ansatte i Norge, Sverige og Danmark, ca 10.000 stk.

Format: Tabloid.

Omfang: 24-36 sider.

Frekvens: 4-5 ganger pr. år.

 

 

Oppslag fra nr 2/2013

 

Tilbake til referanseoversikt